Ambrosius Bees – Suriname
Aanvragende organisatie: Ambrosius Bees
Start datum project: juli 2017
Ambassadeur: Maike van de Water, Hans van de Water

Met de steun van Stichting GNAP wil Ambrosius Bees een kenniscentrum oprichten en een mobiel containerhuis aanschaffen waardoor de activiteiten van Ambrosius Bees ook in andere gebieden van Suriname uitgevoerd kunnen worden. Ambrosius Bees is een organisatie die bijen inzet om het mangrove bos langs de kust van Suriname weer aan te laten groeien. Hierdoor komen veel vissoorten, die eerder vrijwel verdwenen waren, weer terug naar het mangrove bos; vindt er meer absorptie van CO2 plaats; wordt de kust beschermt tegen zeewater/afkalving en ontstaat er weer een broedplaats voor beschermde vogelsoorten. Hiernaast is er veel minder overlast van agressieve bijensoorten omdat de bijen niet bestreden worden met bestrijdingsmiddelen; hebben de boeren een grotere oogst door een betere bestuiving en worden er inkomsten gegenereerd uit de oogst van parwahoning. Om de kennis van Ambrosius Bees te kunnen delen willen zij een kenniscentrum oprichten.

De doelen van het kenniscentrum zijn:
– informatie verstrekken aan het Surinaamse kind, om zoveel mogelijk kennis op te doen over bijen en het mangrove bos.
– bewustzijn bij de mensen te bevorderen en stil te staan bij de klimaatverandering waar bijen en het mangrove bos een groot onderdeel in zijn.
– een alternatief zijn in het Surinaamse onderwijssysteem, omdat er bijna geen tochten zijn voor kinderen op dit vlak.
– zoveel mogelijk kennis delen met bedrijven en overige instanties om ook hen bewust te maken dat zij een onderdeel zijn van Suriname.
– de toerist meer inzage geven in de kennis die we in huis hebben over dit onderwerp.

Klik hier voor de update.