Stichting GNAP leverde een bijdrage aan de bekostiging van spelmateriaal, prenten- en voorleesboekjes en ondersteunende materialen/aanpassingen voor kinderen met een beperking. Om precies te zijn, zijn er 120 stuks speelgoed van verschillende types en 200 prenten- en voorleesboeken aangeschaft. Ook zijn er 3 hellingen aangelegd en hebben 6 kinderen met een beperking nu toegang tot het ziekenhuis voor het stellen van een medische diagnose.