Er is helaas ook in 2016 geen communicatie met stichting Umubano tot stand gekomen waardoor er nog geen terugkoppeling over de stand van zaken kon worden gegeven. Stichting GNAP leeft mee met de bewoners van Burundi en deelt met de internationale gemeenschap de hoop dat vrede en stabiliteit spoedig wederkeren in het land.

Klik hier voor de derde update.