De stichting GNAP is in december 2013 opgericht om uit de nalatenschap van Dick en Anneke Gelderblom, een fonds te vormen, uitsluitend bestemd voor ‘goede doelen’ en dus zonder winstdoel. Het doel van de stichting is het financieren van projecten die gericht zijn op educatie en ontwikkeling van inwoners uit lage inkomenslanden. Dit kunnen landen zijn uit alle delen van de wereld.

Met lage inkomenslanden bedoelt Stichting GNAP de categorie landen die de World Bank als zodanig aanduidt, zie http://data.worldbank.org/about/country-classifications. For the current 2015 fiscal year, low-income economies are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank Atlas method, of $1,045 or less in 2013.’

De projecten dienen te worden aangedragen door (klein)kinderen van Dick en Anneke. Hierdoor zijn de betreffende (klein)kinderen zelf betrokken bij de projecten en dragen zij er ook zelf aan bij.