Bouw sanitair gebouw en schoollokaal – Rwanda
Aanvragende organisatie: Stichting Rwanda Rises Foundation
Start datum project: oktober 2015
Ambassadeur: Hans van de Water

In 2014 is de Stichting Rwanda Rises Foundation opgericht in Heeg. Deze stichting richt zich op het verbeteren van het onderwijs aan kinderen (mede aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking) in Rwanda. Stichting Rwanda Rises Foundation wil de bouw van drie lokalen, toiletten en een multifunctioneel gemeenschapshuis in Jenda (Rwanda) realiseren voor de basisschool. Omdat deze doelstelling goed leek aan te sluiten bij de doelstelling van GNAP, heeft Hans van de Water als ambassadeur van GNAP, contact gezocht met het bestuur van Rwanda Rises Foundation. Na goed overleg is besloten tot het doen van een aanvraag, die op 20 september 2015 bij GNAP is binnengekomen. Deze aanvraag betreft een financiële bijdrage aan de bouwkosten van een sanitair gebouw en een extra lokaal bij Saint Agnes Primary school te Jenda, Rwanda.

Klik hier voor de eerste update.